Zarząd

Informujemy, że w dn. 29.03.2015 r. Zarząd Oddziału ukonstytuował się w następującym składzie:

Przewodniczący zarządu:

Nowakowski Jan Grzegorz: 530 702 454

Z-ca Przewodniczącego d/s organizacyjno-finansowych:

Rolnik Roman: 604 194 928

Z-ca Przewodniczącego d/s hodowlanych:

Milska Agnieszka: 505 544 722

Sekretarz:

Szpotowicz Agnieszka: 604 781 425

Skarbnik:

Goguła Arkadiusz: 604 105 253

Zastępca członka:

-

ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący:

Beata Dyczkowska

Z-ca Przewodniczącego:

Krzysztof Piątek

Urszula Szrek

Członek:

Leopold Rutkowski

Magda Barjak

Z-ca członka:

Julita Kamizela

Piotr Pysiak

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący:

Mirosława Kalbarczyk

Z-ca Przewodniczącego:

Konrad Mąkosa

Sekretarz Sądu Koleżeńskiego:

Anna Sulima

Członek:

Roman Skubisz

Tomasz Kurek

Agnieszka Baj