ZARZĄD GŁÓWNY ZWIĄZKU KYNOLOGICZNEGO W POLSCE

W dniu 4 lipca 2020 r. Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce podjął uchwałę

o zawieszeniu w czynnościach wszystkich członków Zarządu Oddziału w Radomiu oraz powołaniu Zarządu Tymczasowego

Treść Uchwały - PDF

Kontakt z Zarządem Tymczasowym:

radom@zkwp.pl
KOMUNIKAT PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO z dnia 27.08.2020r.

W dniu 25 sierpnia 2020 r. Prezydium Zarządu Głównego, na wniosek Prezydium Kolegium Sędziów, podjęło uchwałę o unieważnieniu kursu asystenckiego, organizowanego przez Oddział w Radomiu prowadzonego metodą on-line oraz uznaniu programu kursu za niezrealizowany. Udział w wykładach przeprowadzonych przez Oddział w Radomiu nie będzie traktowany jako ukończenie kursu dla kandydatów na asystentów (wymagane zgodnie z § 7 Regulaminu Sędziów i Asystentów), a co za tym idzie – nie uprawnia do przystąpienia do egzaminu asystenckiego.


KOMUNIKAT ZARZĄDU TYMCZASOWEGO W RADOMIU z dnia 28.08.2020r.

W związku z decyzją Prezydium Zarządu Głównego o rozwiązaniu i uznaniu za nieodbyty kursu dla kandydatów na asystentów kynologicznych prowadzonego przez Oddział w Radomiu, Zarząd Tymczasowy Oddziału w Radomiu podjął decyzję o zwrocie pełnej kwoty opłaty za udział w kursie wszystkim uczestnikom rozwiązanego kursu.
O dalszych działaniach i terminie zwrotu dokonanych wpłat będziemy informować na stronie internetowej Oddziału w Radomiu.

Zarząd Tymczasowy Oddziału w Radomiu:
Anna Pakulska
Maciej Szydłowski


ZKwP ZARZĄD GŁÓWNY

ALEJE JEROZOLIMSKIE 30/11 00-024 WARSZAWA

  Konto bankowe ZG ZKwP:
PEKAO S.A.   69 1240 6768 1111 0010 9717 6809

Copyright © 2016. All Rights Reserved.