ZKwP Oddział Radom

Kurs asystencki 2019

Informujemy, że Zarząd ZKwP O/Radom w roku 2019 planuje organizację kursu asystenckiego dla członków ZKwP. Realizacja kursu uzależniona jest od ilości zgłoszonych uczestników - minimum 15 osób.

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w terminie do dn. 28.02.2019 r.