ZKwP Oddział Radom

Walne Zgromadzenie Członków ZKwP O/Radom

Zarząd ZKwP O/Radom informuje, że w dn. 02.03.2019 roku (sobota) o godz 10.00 w pierwszym terminie, a o godz 10.15 w drugim terminie, w sali konferencyjnej Cechu Rzemiosł Różnych przy ul. Jana Kilińskiego 15/17 w Radomiu odbędzie się WALNE SPRAWOZDAWCZE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW  ODDZIAŁU RADOMSKIEGO

Zgodnie ze Statutem Związku, do czynnego udziału w Zgromadzeniu upoważnieni są członkowie z opłaconą składką za rok 2018 i bieżącą za 2019 rok. Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji członkowskich, istnieje możliwość uzupełnienia składki przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia.

Jednocześnie informujemy, że istnieje mozliwość zapoznania się z protokołem z poprzedniego Walnego Zgromadzenia (do wglądu w sekreteariacie oddziału).