Żegnamy kolegę Marka Wlazło


Marek-Wlazlo 

 

Ze smutkiem informujemy, że w dniu 14 czerwca 2020 roku w wieku 62 lat zmarł nasz kolega

Marek Wlazło


Marek był w grupie członków założycieli Oddziału w Radomiu. Wstąpił do Związku w dniu 01.03.1988r.
W pierwszym wybranym Zarządzie pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego d/s organizacyjnych.
W tym czasie bardzo aktywnie uczestniczył w działalności promującej kynologię i hodowlę psa rasowego, które w tamtych czasach były nowością w Radomiu. Organizował współpracę z redakcjami czasopism, które szeroko informowały czytelników i słuchaczy o wystawach i imprezach organizowanych w Radomiu przez nasz Oddział. 
Swoje zdolności i zainteresowania plastyką wykorzystywał na potrzeby radomskiej kynologii. Projektował
i przygotowywał plakaty, banery i materiały reklamowe promujące wystawy i imprezy naszego Oddziału.
Będziemy pamiętać Marka jako kolegę zaangażowanego w propagowanie i rozwój kynologii w naszym mieście.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w kościele Św. Teresy na Borkach w Radomiu w dniu 18 czerwca
o godzinie 13.00