Zarząd

Informujemy, że w dn. 18.02.2018 r. Zarząd Oddziału ukonstytuował się w następującym składzie:

Przewodniczący zarządu:

Goguła Arkadiusz: 604 105 253

Z-ca Przewodniczącego d/s organizacyjno-finansowych:

Rolnik Roman: 604 194 928

Z-ca Przewodniczącego d/s hodowlanych:

Milska Agnieszka: 505 544 722

Sekretarz:

Szpotowicz Agnieszka: 604 781 425

Skarbnik:

Nowakowski Jan Grzegorz: 530 702 454

Zastępca członka:

-

ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący:

Beata Dyczkowska

Z-ca Przewodniczącego:

Grzegorz Kozakiewicz

Dorota Pacholczak

Członek:

Leopold Rutkowski

Magda Barjak

Z-ca członka:

Agnieszka Staniszewska

Tomasz Kurek

SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący:

Mirosława Kalbarczyk

Z-ca Przewodniczącego:

Urszula Koczkodaj

Sekretarz Sądu Koleżeńskiego:

Anna Sulima

Członek:

Roman Skubisz

Wiesław Kowalski

Beata Wołąs

Beata Sulik

Z-ca Członka

Łukasz Witczak

Stanisław Adamczyk